при нас можете да
спестите време и пари и
да получите качествено
обслужване
какви услуги предлага
Финансиал ООД?
колко струват нашите
услуги? изпратете ни
запитване за оферта
вижте нашите
координати или ни
пишете от нашия сайт
Услуги
Счетоводно обслужване:
 • Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи;
 • Ежемесечно изготвяне на счетоводни регистри съгласно счетоводните стандарти;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС, включително и по електронен път;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО, изчисляване на данъчни задължения и изготвяне на платежните документи, както и подаването им в компетентните служби;
 • Годишно приключване и изчисляване на финансовия резултат и данъчните задължения;
 • Изготвянето на Годишен финасов отчет и подаването му в Националния статистически институт;

Човешки ресурси:
 • Изготвяне на трудови и граждански договори;
 • Регистрация и пререгистрация на трудовите договори в Националния осигурителен институт;
 • Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към Националния осигурителен институт на информация за осигурените от фирмата лица;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики, правилник за вътрешния трудов ред и др.
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета;

Други услуги:
 • Събиране на документи от офиса на клиента;
 • Извършване на регистрации и дерегистрации по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Представляване и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии;
 • Изготвяне на вътрешни отчети, предназначени за ръководството на фирмата;
 • Изготвяне на справки под Excel;
 • Оn-line банкиране;
 • Изготвяне на бизнес-планове;
 • Изготвяне на документи за отпускане на банков кредит;
 • Финансов анализ на дейността на фирмата;
 • Изготвяне на справки и отчети на английски език.
 
уеб дизайн от Beweb.bg - www.finansialbg.com Официален дистрибутор за България PortaBiZ.PRO